En välfungerande folkhälsomyndighet

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2449 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)
S2021/03306 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2449 av Markus Wiechel (SD)
En välfungerande folkhälsomyndighet

Markus Wiechel har frågat mig vad, mot bakgrund av statistiken avseende döds- och sjuktal i covid-19, i Folkhälsomyndighetens arbete under pandemin jag menar pekar på att myndigheten är välfungerande och hur jag motiverar att inga förändringar är påkallade.

Folkhälsomyndighetens arbete med covid-19 har bedrivits utifrån myndighetens beredskapsplanering för en pandemi där målet är att minimera dödlighet och sjuklighet i hela befolkningen och att minimera övriga negativa konsekvenser för individen och samhället. För att nå dessa mål har många olika åtgärder vidtagits och kommunicerats.

Stockholm den 14 april 2021

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-04-06)