Elever i årskurs 6 som ej uppnått kunskapskraven i alla ämnen

Svar på skriftlig fråga 2021/22:356 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Utbildningsminister Anna Ekström (S)
2021-11-11 U2021/04497 Utbildningsdepartementet Skolenheten

Information om skriftlig fråga 2021/22:356

Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor som rör EU-ärenden eller rena sakförhållanden, kan det dock bli aktuellt att besvara. Bedömningen är att denna skriftliga fråga inte är sådan att den bör besvaras av en övergångsregering. Fråga 2021/22:356 kommer därför inte att besvaras.

Vänliga hälsningar

Lena Nettelstad

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-11-10)