Effekter av sänkt krogmoms och arbetsgivaravgift för ungdomar

Svar på skriftlig fråga 2011/12:492 besvarad av Finansminister Anders Borg

Finansminister Anders Borg

den 4 april

Svar på fråga

2011/12:492 Effekter av sänkt krogmoms och arbetsgivaravgift för ungdomar

Finansminister Anders Borg

Björn Söder har frågat mig om jag vill omvärdera min syn på sänkt krogmoms och sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar.

Sverige har klarat sig förhållandevis bra under två djupa finanskriser. Trots det är ungdomsarbetslösheten fortfarande hög. För regeringen är det främsta målet att varaktigt öka sysselsättningen och att minska utanförskapet. Av det skälet har jobbskatteavdraget införts. Av samma skäl har arbetsgivaravgifterna för ungdomar sänkts. Sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster skapar förutsättningar för att öka sysselsättningen inom en bransch som är arbetsintensiv och där en relativt stor andel av de anställda är unga.

Regeringens politik syftar inte minst till att underlätta för de unga och de som befinner sig i utanförskap. Ungdomars svåra situation på arbetsmarknaden beror på strukturella och konjunkturella faktorer, där de framför allt drabbas hårt under konjunkturnedgångar. De sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar sänker arbetsgivarnas kostnader och gör det mer gynnsamt att anställa. Att det finns lediga resurser att utnyttja i ekonomin gör att det kan dröja innan nyanställningar bland unga tar fart.

De positiva effekterna av sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster ska ses i ett långsiktigt perspektiv. Regeringen har gett tre myndigheter i uppdrag att följa upp momssänkningen. Bland annat har Konjunkturinstitutet fått i uppdrag att följa upp effekterna av sänkt moms på priser, löner och sysselsättning.

Regeringens bedömning är att reformerna kommer att bidra till en varaktigt högre sysselsättning och därmed minska ungdomsarbetslösheten och utanförskapet.

Händelser

Inlämnad: 2012-03-27 Anmäld: 2012-03-27 Besvarad: 2012-04-04 Svar anmält: 2012-04-10

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2012-03-27)