Diplomaters rätt till covidtester

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2459 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)
S2021/03315 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:2459 av Markus Wiechel (SD)
Diplomaters rätt till covidtester

Markus Wiechel har frågat mig varför inte ambassadörer eller andra diplomater inkluderas i den allmänna testningen, och om det går att förvänta sig att jag vidtar åtgärder för att även dessa ska inkluderas framöver.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla vuxna med symtom på covid-19 testar sig för att se om de har sjukdomen. Alla som vistas i Sverige kan testa sig för pågående covid-19-infektion.

Regeringen har tecknat, och förlängt, en överenskommelse om ökad nationell testning för covid-19 med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Av denna framgår att regioner fortsatt ska kunna erbjuda avgiftsfri PCR-testning till personer som enligt någon form av medicinsk bedömning har symtom på covid-19.

Stockholm den 14 april 2021

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-04-07)