Den ökade smittspridningen i Uppsala län

Svar på skriftlig fråga 2020/21:260 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:260 av Michael Rubbestad (SD)
Den ökade smittspridningen i Uppsala län

Michael Rubbestad har frågat mig hur jag och regeringen avser att arbeta för att säkerställa att smittspridningen nu begränsas och för att minimera antalet dödsfall.

Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder sedan pandemins start såsom ett nationellt besöksförbud på landets äldreboenden, beslutat om förordning om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (förbudsförordningen), där högst 50 deltagare fortsatt är huvudregeln och där länsstyrelserna kan meddela ytterligare begräsning för antalet tillåtna deltagare inom det egna länet, samt en lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Regeringen har nyligen fattat beslut om en proposition med förslaget att förlänga lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen, men också om ändringar i förbudsförordningen inne-hållande skärpta regler för offentliga danstillställningar på t.ex. nattklubbar.

Mot bakgrund av att en ökad smittspridning i vissa regioner har Folkhälso-myndigheten utfärdat nya lokala allmänna råd som är möjliga att tillämpa lokalt. Råden är ett viktigt verktyg för att bekämpa lokala utbrott och tillämpas för närvarande i region Uppsala och region Skåne.


Regeringen följer noggrant utvecklingen i landet och är beredda att besluta om nya åtgärder om så krävs för att begränsa smittspridningen.

Stockholm den 28 oktober 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-10-21)