Den iranska regimens brott

Svar på skriftlig fråga 2014/15:1 besvarad av Margot Wallström (S), utrikesminister

Margot Wallström (S), utrikesminister

Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2014/15:1 av Amineh Kakabaveh (V) Den iranska regimens brott

Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser intensifiera kritiken av den iranska regimens brott i enlighet med FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter och kvinnans och barnets rättigheter.

Låt mig inledningsvis beröra fallet Reyhaneh Jabbari som Amineh Kakabaveh hänvisar till. Sverige, EU och stora delar av det internationella samfundet upprörs av och följer Jabbaris fall noga. FN:s särskilde rapportör för situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran har uppmanat Iran att stoppa avrättningen. Det lokala EU-ordförandeskapet i Teheran har upprepade gånger bett iranska företrädare att se över fallet. Den Höga Representanten Catherine Ashtons talesperson har begärt att iranska myndigheter ska ge Jabbari en ny rättegång. I skrivande stund har avrättningen av Reyhaneh Jabbari skjutits upp en tid. Vi kommer i fortsatta kontakter med iranska myndigheter att med kraft framföra våra krav på att avrättningen inte ska genomföras.

Vi nås alla dagligen av uppgifter om Irans övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, och enskilda fall som detta sätter fokus på bristerna i det iranska rättssystemet, inte minst i behandlingen av kvinnor. Som Amnesty International också påpekat bryter Iran mot sina förpliktelser enligt konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna, som kräver att dödsdömda ska ha rätt att söka nåd eller omvandling av straffet.

Regeringen kommer fortsätta att driva arbetet i FN för att förbättra MR-situationen i Iran, inklusive genom stöd till den särskilda rapportören för situationen för de mänskliga rättigheterna i Iran. Rapportören har uppmärksammat bristerna vad avser kvinnors rättigheter, inklusive i frågor om våld i hemmet, tvångs- och barnäktenskap, deltagande i politiskt beslutsfattande och rätten till högre utbildning m.m.

Mänskliga rättigheter, inklusive kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, är en prioritering för regeringen. Det gäller självfallet även i förhållande till Iran.

Stockholm den 15 oktober 2014

Margot Wallström

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-10-06)