Deltagardemokratiutredningen

Svar på skriftlig fråga 2013/14:730 besvarad av Björn von Sydow (S)

Björn von Sydow (S)

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-07-18)