Covid-19-strategin

Svar på skriftlig fråga 2020/21:535 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:535 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Covid-19-strategin

Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig vilka ytterligare konkreta åtgärder jag avser att vidta för att klargöra vad som är den nationella samlade svenska covid-19-strategin.

Regeringen har sedan utbrottet av covid-19-pandemin varit tydlig med att den svenska strategin innebär att de åtgärder som vidtas ska baseras på kunskap och beprövad erfarenhet samt att rätt åtgärder ska vidtas vid rätt tidpunkt. För att upprätthålla denna strategi omprövas vidtagna åtgärder löpande. Målen för hanteringen av det nya coronaviruset och dess effekter är bl.a. att begränsa smittspridningen för att säkra sjukvårdens kapacitet och för att skydda människors liv, hälsa och jobb. De åtgärder som regeringen vidtar för att uppnå detta ska balanseras mot vilka effekter det får på samhället samt folkhälsan i stort.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har löpande sedan pandemins utbrott förklarat vad den svenska strategin innebär, vilka råd samt rekommendationer som gäller och vikten av att alla måste ta sitt ansvar för att bidra till minskad smittspridning.

Stockholm den 25 november 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-11-17)