Brister hos Folkhälsomyndigheten

Svar på skriftlig fråga 2020/21:36 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)Svar på fråga 2020/21:36 av Björn Söder (SD)
Brister hos Folkhälsomyndigheten

Björn Söder har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att förbättra Folkhälsomyndighetens krisorganisation.

Av smittskyddslagen (2004:168) följer att Folkhälsomyndigheten ansvarar för samordning av smittskyddet på nationell nivå och ska ta de initiativ som krävs för att upprätthålla ett effektivt smittskydd. Folkhälsomyndigheten har i enlighet med myndighetens instruktion i uppgift att verka för ett effektivt smittskydd samt ska samordna, följa och utveckla smittskyddet på nationell nivå. Myndigheten genomför ett intensivt arbete med covid-19-pandemin för att dämpa smittspridningen.

Sverige har fristående förvaltningsmyndigheter och ledningen för varje myndighet ansvarar enligt myndighetsförordningen inför regeringen. Regeringen ansvarar för styrningen av Folkhälsomyndigheten. Under året har regeringen beslutat om flera regeringsuppdrag till Folkhälsomyndigheten med koppling till covid-19-pandemin. Regeringen har även sammanlagt tillskjutit 93 miljoner kronor till myndighetens förvaltningsanslag.

Stockholm den 23 september 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-09-10)