Brist på yrkeschaufförer

Svar på skriftlig fråga 2017/18:908 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)


A2018/ 00508/A

Arbetsmarknadsdepartementet

Arbetsmarknads- och etableringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2017/18:908 av Jan Ericson (M)
Brist på yrkeschaufförer

Jan Ericson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att bemöta kompetensbristen och rekryteringsproblemen när det gäller yrkeschaufförer.

Jag svarade nyligen på en liknande fråga.

Det är viktigt att arbetsmarknadspolitiken bidrar till att göra det lättare för arbetsgivare att snabbt tillsätta de lediga jobben. Arbetsförmedlingen kan underlätta arbetsgivares rekryteringar genom att vid matchning till ett ledigt jobb också erbjuda en relevant arbetsmarknadsutbildning för den arbetssökande som har behov av det. Regeringen har styrt om användningen av den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen så att den tydligare ska riktas till arbetssökande som har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Det finns nationella avtal för arbetsmarknadsutbildning som kan leda till jobb som chaufför inom områdena yrkesförare lastbil, yrkesförare buss och yrkesförare taxi. Regionalt i södra Norrland finns även avtal för lokförarutbildning.

Det är också viktigt att ta till vara de utbildningsmöjligheter som ges inom det reguljära utbildningssystemet. Därför har regeringen avsatt särskilda medel till yrkesförarutbildningen som kommunerna kan ansöka om hos Statens skolverk. För 2018 har regeringen tillfört drygt 130 miljoner kronor för statsbidrag för yrkesförarutbildningar. Detta är en ökning med 66 miljoner kronor i förhållande till föregående år. Genom detta fördubblas


det statliga stödet till förarutbildningarna. Satsningen motsvarar ett tillskott om cirka 1 000 ytterligare utbildningsplatser att lägga till de sedan tidigare beslutade platserna.

Stockholm den 7 mars 2018

Ylva Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-02-28)