Besparingar inom Försvarsmakten

Svar på skriftlig fråga 2013/14:501 besvarad av Försvarsminister Karin Enström

Försvarsminister Karin Enström

den 26 mars

Svar på fråga

2013/14:501 Besparingar inom Försvarsmakten

Försvarsminister Karin Enström

Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att tydliggöra huruvida finansministerns tidigare besked om ytterligare besparingar på försvaret med 101 miljoner kronor gäller eller ej.

Först ett klargörande. Peter Hultqvist beskriver i inledningen av sin fråga att regeringen har ålagt Försvarsmakten ett besparingsbeting omfattande 500 miljoner kronor. Regeringen har inte beslutat om någon besparing på Försvarsmakten om 500 miljoner kronor. Beslutet om att minska Försvarsmaktens lönekostnader med 500 miljoner kronor jämfört med myndighetens planering från och med 2019 innebär inte att myndighetens anslag minskas.

Nyligen aviserade regeringen åtgärder som syftar till att skapa ett extra omvandlingstryck och driva fram ytterligare effektiviseringar i den statliga verksamheten. Effektiviseringen uppnås genom en minskad ökning av anslagen. Minskningen berör samtliga PLO-anslag och fördelas proportionerligt på respektive anslag baserat på storlek. För 2014 beräknades pris- och löneomräkningen som tillförs utgiftsområde 6. Försvar och samhällets krisberedskap uppgå till 382 miljoner kronor.

Det handlar således inte om en minskad ökning specifikt riktad mot Försvarsmakten. De av riksdagen beslutade förstärkningarna av anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap med 200 miljoner kronor under 2014, 300 miljoner kronor 2015, 400 miljoner kronor 2016 samt med 500 miljoner kronor från och med 2017 ligger fast.

Händelser

Inlämnad: 2014-03-14 Anmäld: 2014-03-14 Besvarad: 2014-03-26 Svar anmält: 2014-03-26

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-03-14)