Behovet av regelförändring inom läkemedelsförsörjningen

Svar på skriftlig fråga 2020/21:554 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:554 av Sofia Nilsson (C)
Behovet av regelförändring inom läkemedelsförsörjningen

Sofia Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att möjliggöra vårdgivarens läkemedelsförsörjning vid specialistvård/slutenvård i hemmet.

Precis som Sofia Nilsson skriver är det mycket positivt att fler, tack var en snabb medicinsk utveckling, kan få avancerad vård i hemmet. En betydelsefull aspekt i det arbetet är just läkemedelsförsörjningen. Det är samtidigt en komplex fråga. Regeringen följer detta men det går i dagsläget inte att säga när regelverket kan ha setts över.

Stockholm den 25 november 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-11-18)