Återbetalningskrav av bistånd som finansierar terrorism

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1515 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Statsrådet Isabella Lövin (MP)


PAGE

2


Utrikesdepartementet

Statsrådet Lövin

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1515 Återbetalningskrav av bistånd som finansierar terrorism samt fråga 2016/17:1516 Villkorande av bistånd till Palestina av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att svenska biståndspengar till Palestina inte ska användas till att finansiera projekt som glorifierar terrorism eller terrorister samt för att svenska biståndspengar som gått till att finansiera den palestinska statens bidrag till terrordömda personers familjer krävs tillbaka.

Jag har tidigare besvarat ett antal liknande frågor om biståndet till Palestina och hänvisar till svar på riksdagsfrågorna 2016/17:126 och 2015/16:418 samt interpellationerna 2014/15:500 och 2014/15:372.

Sveriges bistånd till den Palestinska myndigheten uppgår till cirka

40 miljoner kronor per år och kanaliseras genom den så kallade PEGASE-mekanismen. Nivån på stödet till den Palestinska myndigheten var ungefär densamma under alliansregeringen under föregående strategiperiod för biståndet till Palestina. Det utgår inget svenskt bistånd till den Palestinska myndighetens särskilda kontantutbetalningar till behövande palestinska familjer. Inga biståndsmedel från Sverige eller EU går heller till stöd till palestinska fångar i israeliska fängelser.

Stockholm den 14 juni 2017

Isabella Lövin

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-06-01)