Arbetslösa ungdomars 90-dagarskarens

Svar på skriftlig fråga 2009/10:681 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 31 mars

Svar på frågorna

2009/10:681 Arbetslösa ungdomars 90-dagarskarens

2009/10:682 Insatser i vissa kommuner mot ungdomsarbetslösheten

2009/10:683 Aktiviteter för ungdomar i Jobbgarantin för unga i Södermanlands län

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

Caroline Helmersson-Olsson har frågat mig om jag avser att ta några initiativ till att göra regelverket kring 90-dagarsregeln och praktikplatserna mer pragmatisk. Laila Bjurling har frågat mig vilka insatser jag avser att vidta gällande Sörmland och Eskilstuna specifikt. Elisebeht Markström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att ungdomarna inskrivna i jobbgarantin för unga framöver ges möjlighet att delta i relevanta arbetsmarknadspolitiska åtgärder i stället för att vara hänvisade till ”ingen aktivitet”.

Jag vill börja med att påpeka att jag vid ett flertal tillfällen tidigare besvarat liknande frågor avseende andra län och jag anser att de svaren är relevanta även för dessa frågor och Södermanlands län.

Jobbgarantin för ungdomar är utformad mot bakgrund av den forskning som visat att tidiga programplaceringar bör undvikas för ungdomar eftersom detta kan leda till inlåsning och lägre sökaktivitet. Mot bakgrund av detta menar jag att en anvisning till jobbgarantin för ungdomar bör föregås av tre månaders arbetssökande.

Tidigare erfarenheter visar också att arbetsmarknadspolitiska program för ungdomar inledningsvis bör inriktas på att upprätthålla en hög sökaktivitet och att ge coachning och vägledning. När ungdomarna är inskrivna i jobbgarantin för ungdomar kan de få ta del av aktiva insatser som till exempel praktik redan från första dagen, även om man i normalfall ska ägna de tre inledande månaderna i garantin åt fördjupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning och jobbsökaraktivitet med coachning.

Till följd av det försämrade arbetsmarknadsläget har regeringen utökat aktiviteterna i jobbgarantin för ungdomar. Från den 1 januari 2010 kan deltagarna ta del av stöd till start av näringsverksamhet, arbetslivsinriktad rehabilitering eller en studiemotiverande utbildning inom folkhögskolan. Vidare ges numera även möjligheten att kombinera aktiviteterna inom garantin med svenskundervisning för invandrare och annan kommunal vuxenutbildning för den som behöver det.

Slutligen vill jag poängtera att regeringens insatser på arbetsmarknaden syftar till att hjälpa alla ungdomar som är eller riskerar att bli arbetslösa, oavsett var i Sverige de bor.

Händelser

Inlämnad: 2010-03-26 Anmäld: 2010-03-26 Besvarad: 2010-03-31 Svar anmält: 2010-04-01

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2010-03-26)