Användningen av klustervapen i Syrien

Svar på skriftlig fråga 2012/13:149 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 11 december

Svar på fråga

2012/13:149 Användningen av klustervapen i Syrien

Utrikesminister Carl Bildt

Olle Thorell har frågat mig om jag och den svenska regeringen avser att ta initiativ för att fördöma användningen av klustervapen i Syrien.

Jag delar frågeställarens oro över situationen och utvecklingen i Syrien. Sverige har sedan övergreppen mot civilbefolkningen började agerat inom både EU och FN för att öka trycket mot regimen i Damaskus. EU:s politik är tydlig och har kommit till uttryck i en rad rådsslutsatser och andra uttalanden av EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetsfrågor under 2011 och 2012. Budskapet är att våldet och repressionen omedelbart måste upphöra och att Assad måste stiga åt sidan för att ge plats åt en fredlig övergång till demokrati, samt att de som är ansvariga för våldet och brotten mot de mänskliga rättigheterna ska ställas till svars. EU har även sedan i maj 2011 infört en rad sanktioner mot Syrien för att sätta ytterligare press på regimen. Dessa sanktioner har successivt utvidgats då våldet och övergreppen mot de mänskliga rättigheterna har fortgått.

Jag delar även frågeställarens mening att Sverige bör och ska vara tydligt om hur vi ser på användningen av klustervapen. När Sverige tidigare i år ratificerade konventionen om klusterammunition framhöll jag att denna konvention är ett viktigt led i ansträngningarna att få till stånd ett brett förbud mot klusterammunition och minska det oacceptabla humanitära lidande som följer i dess spår. Tyvärr är det ännu ett faktum att ett betydande antal länder, däribland stater som uppges ha produktionsfaciliteter för klusterammunition eller potential för sådan produktion, står utanför konventionen. Sverige har därför deltagit aktivt även i förhandlingar om ett tilläggsprotokoll till konventionen om särskilt inhumana vapen som skulle kunna innebära en bredare reglering av användningen av klustervapen.

Det förekommer klara indikationer på att den syriska regimen använder sig även av andra vapen som kan orsaka stort lidande också bland civilbefolkningen, nämligen landminor, och EU har uttalat sitt starka fördömande av den typen av vapenanvändning.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-11-28 Anmäld: 2012-11-28 Svar anmält: 2012-12-11 Besvarad: 2012-12-11

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2012-11-28)