Ansvarig enhet eller myndighet för arbetsgrupper inom EU

Svar på skriftlig fråga 2013/14:776 besvarad av Eskil Erlandsson (C), landsbygdsminister

Eskil Erlandsson (C), landsbygdsminister

Dnr L2014/2195/POL

Landsbygdsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2013/14:776 av Krister Örnfjäder (S) Ansvarig enhet eller myndighet för arbetsgrupper inom EU

Krister Örnfjäder har frågat mig om jag tänker öka det svenska engagemanget genom att utse regeringsrepresentanter och ansvarig enhet eller myndighet för arbetsgrupper inom biokemi som EU kommissionen har startat.

Den svenska myndighetsstrukturen är uppbyggd på så sätt att många funktioner som i andra medlemsstater återfinns inom deras regeringskanslier i Sverige återfinns hos våra myndigheter. Vid arbetsgruppsmöten inom EU representeras Sverige av företrädare från Regeringskansliet eller av tjänstemän från myndigheter. Det förekommer även att Sverige representeras av företrädare från såväl Regeringskansliet som från berörd myndighet. Oavsett hur regeringen representeras i arbetsgrupper företräder tjänstemännen alltid den svenska ståndpunkten i sitt arbete.

Stockholm den 11 september 2014

Eskil Erlandsson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2014-08-28)