ANDT-strategi

Svar på skriftlig fråga 2020/21:257 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2020/21:257 av Michael Anefur (KD)
om ANDT-strategin

Michael Anefur har frågat mig om regeringen avser att den nya ANDT-strategin ska beslutas av riksdagen.

I december 2010 lade regeringen fram propositionen En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (prop. 2010/11:47). Riksdagen antog propositionen i mars 2011.

I februari 2016 överlämnade regeringen skrivelsen En samlad strategi för
alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020
(skr. 2015/16:86) till riksdagen.

I syfte att fortsätta arbetet är regeringen i färd med att ta fram en förnyad strategi som ska gälla fr.o.m. 2021.

Regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag på en förnyad strategi.

Stockholm den 28 oktober 2020

Lena Hallengren

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-10-21)