Alternativa lösningar för miljöövervakning

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3145 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)

Svar på fråga 2020/21:3145 av Alexandra Anstrell (M)
Alternativa lösningar för miljöövervakning

Alexandra Anstrell har frågat miljö- och klimatministern samt vice statsministern om han har förslag på alternativa lösningar för hur miljöövervakningen skulle kunna skötas om Kustbevakningens resurser inte skulle räcka till. Frågan har överlämnats till mig.

Det är av stor vikt att miljöövervakningen är effektiv för att kunna skydda Sveriges hav, kustområden och större insjöar. Kustbevakningen är ansvarig myndighet för att bland annat kunna övervaka och utföra miljöräddningstjänst och annan räddningstjänst till sjöss.

För att klara det har Kustbevakningen ett 20-tal kuststationer med ett stort antal fartyg och båtar stationerade längs Sveriges kust, Vänern och Mälaren samt en flygkuststation i Skavsta med flygplan. Kustbevakningen samverkar också med andra ansvariga myndigheter och även med sina motsvarigheter i EU och i våra grannländer genom samarbetet inom Helcom, Köpenhamnsavtalet och Bonnöverenskommelsen.

Regeringen har sedan 2018 tillfört Kustbevakningens anslag cirka 140 miljoner kronor, vilket är en ökning med cirka 12 procent. Regeringen följer noga utvecklingen på området.

Stockholm den 16 juni 2021

Mikael Damberg

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-06-04)