Gårdsförsäljning av öl och vin

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1682 besvarad av Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/03795/FS

Socialdepartementet

Socialförsäkringsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2016/17:1682 av Maria Malmer Stenergard (M) Gårdsförsäljning av öl och vin

Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska kunna bli verklighet.

Eftersom gårdsförsäljning inte är tillåtet i Sverige saknas de lagliga förutsättningarna för att låta Skåne blir en försöksregion för gårdsförsäljning av alkoholdrycker.

Maria Malmer Stenergard hänvisar till att utredningen om gårdsförsäljning (SOU 2010:98) bedömde att utredningens modell för gårdsförsäljning inte skulle leda till några negativa konsekvenser för folkhälsan av betydelse.

Jag vill framhålla att frågan om gårdsförsäljning behöver ses i ett större alkoholpolitiskt sammanhang. Den svenska alkoholpolitiken har som främsta syfte att skydda folkhälsan. Desintresseringsprincipen är en mycket viktig princip för att uppnå detta syfte. Den innebär att det i Sverige inte ska finnas några ekonomiska intressen i detaljhandelsled som kan bidra till ökad försäljning och därmed ökad alkoholkonsumtion. Det är alltså denna princip som det svenska detaljhandelsmonopolet vilar på. EU-domstolen har också erkänt desintresseringsprincipens betydelse för att värna de intressen som ligger till grund för ett detaljhandels-monopol. Att tillåta gårdsförsäljning skulle innebära ett avsteg från denna princip och därmed riskera legitimiteten för det svenska detaljhandelsmonopolet och trovärdigheten i den svenska alkoholpolitiken.

Nyligen publicerad forskning visar att det svenska detaljhandels-monopolet räddar cirka 1 300 liv om året och innebär att cirka 20 000 sjukhusvistelser kan undvikas jämfört med om alkohol skulle tillåtas säljas i dagligvaruhandeln. De direkta ekonomiska kostnaderna för dessa ytterligare sjukhusvistelser uppskattas till 852 miljoner kronor. Det är av det skälet som jag avser att värna det svenska detaljhandelsmonopolet.

Stockholm den 30 juni 2017

Annika Strandhäll

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-06-22)