Vilja välja vård och omsorg - En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre

Statens offentliga utredningar 2021:52

Vilja välja vård och omsorg - En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre

Vilja välja vård och omsorg

En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre

BETÄNKANDE AV

UTREDNINGEN NATIONELL

SAMORDNARE FÖR

KOMPETENSFÖRSÖRJNING INOM

VÅRD OCH OMSORG OM ÄLDRE

SOU 2021:52

Vilja välja vård och omsorg

En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre

Betänkande av utredningen

Nationell samordnare för kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre

Stockholm 2021

SOU 2021:52

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Layout:
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.