Vilja välja vård och omsorg - En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre, del 2

Statens offentliga utredningar 2021:51

Vilja välja vård och omsorg - En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre, del 2

Skydd av arter

– vårt gemensamma ansvar

Del 2

BETÄNKANDE AV

ARTSKYDDSUTREDNINGEN

SOU 2021:51

Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar

Vol. 2

Betänkande av

Artskyddsutredningen

Stockholm 2021

SOU 2021:51

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Framsidesillustration: Liselotte Öhman

Vanlig groda (Rana temporaria) avbildas här som representant för landet som helhet och för komplexa ekologiska samband,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.