Utveckla lokalsamhällets arbete mot våld i nära relationer

Statens offentliga utredningar 2014:49

Utveckla lokalsamhällets arbete mot våld i nära relationer

En vägledning för kommuner, landsting,

statliga myndigheter och idéburna organisationer

Bilaga till betänkande av Nationella samordnaren mot våld i nära relationer

Stockholm 2014

SOU 2014:49

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:
08-598 191 90

E-post:
order.fritzes@nj.se fritzes.se

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför.

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:3 (reviderad
2009-05-02)

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.