Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel

Statens offentliga utredningar 2022:19

sou 2022 19

Utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel

Delbetänkande av Utredningen om

utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel

Stockholm 2022

SOU 2022:19

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2021

ISBN
978-91-525-0364-5
(tryck)

ISBN
978-91-525-0365-2
(pdf)

ISSN
0375-250X

Till statsrådet och chefen för Justitiedepartementet

Regeringen beslutade den 14 oktober 2020 att tillkalla
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.