Totalförsvarsanalys - en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering

Statens offentliga utredningar 2021:103

Totalförsvarsanalys

– en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering

Betänkande av

Utredningen om totalförsvarsanalys

Stockholm 2021

SOU 2021:103

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2021

ISBN
978-91-525-0307-2
(tryck)

ISBN
978-91-525-0308-9
(pdf)

ISSN
0375-250X

Till statsrådet och chefen för Försvarsdepartementet Peter Hultqvist

Regeringen beslutade den 15 april 2021 att tillsätta en utredning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.