Tillgänglighetsdirektivet

Statens offentliga utredningar 2021:44

sou 2021 44

Tillgänglighetsdirektivet

BETÄNKANDE AV

UTREDNINGEN OM

GENOMFÖRANDET AV

TILLGÄNGLIGHETSDIREKTIVET

SOU 2021:44

Tillgänglighetsdirektivet

Betänkande av Utredningen om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet

Stockholm 2021

SOU 2021:44

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2021

ISBN
978-91-525-0118-4
(tryck)

ISBN
978-91-525-0119-1
(pdf)

ISSN
0375-250X

Till statsrådet och chefen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.