Synliggöra värdet av ekosystemtjänster, - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Statens offentliga utredningar 2013:68

sou 2013 68

Synliggöra värdet

av ekosystemtjänster

– Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster

Betänkande av utredningen Synliggöra värdet av ekosystemtjänster

Stockholm 2013

SOU 2013:68

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm

Orderfax:
08-598
191 91 Ordertel:
08-598
191 90
E-post:
order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss – hur och varför. Statsrådsberedningen (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02)

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss. Broschyren är gratis och kan laddas
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.