Sverige under pandemin, del 2

Statens offentliga utredningar 2022:10

sou 2022 10 d2

Sverige under pandemin

Volym 2 Förutsättningar, vägval och utvärdering

Slutbetänkande av Coronakommissionen

Stockholm 2022

SOU 2022:10

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Layout: Maria Neijnes

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2022

ISBN
978-91-525-0332-4
(tryck)

ISBN
978-91-525-0333-1
(pdf)

ISSN
0375-250X

Innehåll

Volym 1 Samhällets, företagens och enskildas ekonomi

Förkortningar.....................................................................

13

Sammanfattning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.