sou 2002 87 d2

Statens offentliga utredningar 2002:87

6 Säkerhetstjänsternas hotbilder

6.1 Sveriges Kommunistiska Parti och därtill anslutande organisationer1

6.1.1Bakgrund

Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) bildades år 1919 som en sektion av den Kommunistiska internationalen (Komintern). Av Ko- minterns program från år 1928 framgick att proletariatets maktövertagande nödvändigtvis måste ske med våld, varvid såväl de parlamentariska institutionerna som militär, polis och rättsväsen skulle krossas. Den socialistiska revolutionen skulle följas av proletariatets diktatur. Detta program gällde fram till Kominterns upplösning år 1943 också som SKP:s program. En parlamentarisk utredning som lade fram sitt betänkande år 1935 fann att det centrala målet för SKP:s verksamhet var den våldsamma omstörtningen och föreslog en fullmaktslag om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.