sou 2001 7 d2

Statens offentliga utredningar 2001:7

sou 2001 7 d2

Innehåll

1

Så här är faktadelen utformad .....................................

11

2

Radon – ett stort folkhälsoproblem ...............................

13

3

Sollentuna kommuns arbete med radon – ett exempel ...

15

3.1

Sollentuna kommun......................................................

15

3.2

Kommunens spårning under
1980-talet ......................

16

3.3

Kommunens arbete under
1990-talet ..........................

18

3.4

Kommunens radonarbete i dag ....................................

18

3.5

Radon i bygglovsprövningen .......................................

19

3.6

Det finns mer att göra ..................................................

20

3.7

Svårigheter som kommunen upplever
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.