sou 2001 16

Statens offentliga utredningar 2001:16

SOU 2001:16

Till Statsrådet Margareta Winberg

Genom beslut den 10 december år 1998 bemyndigade regeringen regeringen statsrådet Margareta Winberg att tillkalla en särskild utredare med uppgift att allsidigt belysa alternativmedicinska behandlingsformer för djur och föreslå åtgärder för att säkerställa att djur inte utsätts för onödigt lidande m.m.

Med stöd av bemyndigandet förordnades fr.o.m. den 4 februari 1999 riksdagsledamoten Maggi Mikaelsson såsom särskild utredare. Såsom sekreterare i utredningen anställdes fr.o.m. den 1 juni 1999 jur. kand. Wiktoria Dagerås Wittboldt.

Såsom experter i utredningen förordnades fr.o.m den 12 oktober 1999 rektorn och hästmassören Marina Axelson Callum, legitimerade veterinären och legitimerade sjukgymnasten Anna Bergh, rektorn och klassiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.