sou 1997 173

Statens offentliga utredningar 1997:173

Till statsrådet Pagrotsky

Regeringen beslutade den 21 november 1996 att tillkalla en särskild utredare att föreslå en metod för hur miljöhänsyn kan integreras i det svenska standardiseringsarbetet. Genom beslut den 7 april 1997 förordnades civilingenjören Hans Andersson som särskild utredare i Utredningen om miljöhänsyn i det svenska standardiseringsarbetet.

Som experter i utredningen förordnades fr.o.m. den 12 juni 1997 chefskonsulten Olle Blidholm, departementssekreteraren Nina Cromnier, direktören
Ulla-Britta
Fallenius, departementssekreteraren
Nils-Gunnar
Forsberg, programchefen Inger Norstedt, civilekonomen Charlotte Nyberg, civilingenjören Margareta Persson, verkställande direktören
Sven-Olof
Ryding, verkställande direktören Rune Sirvell och verkställande direktören
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.