Riksintressen i hälso- och sjukvården - stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur

Statens offentliga utredningar 2021:71

sou 2021 71

Riksintressen i hälso- och sjukvården

– stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur

BETÄNKANDE AV

UTREDNINGEN OM

ÖKADE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÅLLBARA

INVESTERINGSPROJEKT I FRAMTIDENS

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SOU 2021:71

Riksintressen i hälso- och sjukvården

– stärkt statlig styrning för hållbar vårdinfrastruktur

Betänkande av Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt

iframtidens hälso- och sjukvård

Stockholm 2021

SOU 2021:71

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Layout: Kommittéservice,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.