Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall

Statens offentliga utredningar 2021:56

sou 2021 56

Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall

BETÄNKANDE AV

UTREDNINGEN OM

UTÖKADE MÖJLIGHETER ATT

GÖRA UTLÄNDSKA FÖRÄLDRASKAP

GÄLLANDE I SVERIGE

SOU 2021:56

Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall

Betänkande av Utredningen om utökade möjligheter att göra utländska föräldraskap gällande i Sverige (Ju 2020:06)

Stockholm 2021

SOU 2021:56

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck och remisshantering: Elanders Sverige
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.