Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

Statens offentliga utredningar 2014:41

sou 2014 41

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering

Betänkande av Utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering

Stockholm 2014

SOU 2014:41

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:
08-598 191 90

E-post:
order.fritzes@nj.se fritzes.se

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför.

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:3 (reviderad
2009-05-02)

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remiss.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet.

Omslag: Elanders Sverige
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida