Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Statens offentliga utredningar 2008:77

Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Möjlighet att leva som andra

Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Slutbetänkande av
LSS-kommittén

Stockholm 2008

SOU 2008:77

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax:
08-690
91 91 Ordertel:
08-690
91 90

E-post:
order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se

Svara på remiss. Hur och varför. Statsrådsberedningen, 2003.

– En liten broschyr som underlättar arbetet för den som ska svara på remiss. Broschyren är gratis
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.