Män och jämställdhet, del 2

Statens offentliga utredningar 2014:6

Bilaga 9

Bilaga 9

Mäns maktpositioner i siffror

1

Bilaga 9

SOU 2014:6

Innehåll

1

Introduktion

................................................................. 5

2

Politiken ......................................................................

7

2.1Mäns och kvinnors valdeltagande liknar varandra men

stora socioekonomiska m.m. skillnader ....................................

7

2.2

Män röstar mer höger (borgerligt) än kvinnor.........................

9

2.3

Män är något mer politiskt aktiva än kvinnor ..........................

9

2.4Riksdagen - ledamot 55 procent män, utskottsledamot

58. Partiledare 78 ......................................................................

11

2.5Regeringen – statsråd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.