Informations- och cybersäkerhet i Sverige

Statens offentliga utredningar 2015:23

sou 2015 23

Informations- och cybersäkerhet i Sverige

Strategi och åtgärder för säker information i staten

Betänkande av NISU 2014

Stockholm 2015

SOU 2015:23

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Ordertelefon:
08-598 191 90

E-post:
order.fritzes@nj.se

Webbplats: fritzes.se

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

Svara på remiss – hur och varför.

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02)

En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remiss.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet.

Omslag:
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida