Folkbokföringen, del 2

Statens offentliga utredningar 2009:75

Del E

Övriga bestämmelser

14Registrering av uppgifter om andra än folkbokförda personer

14.1Gällande bestämmelser

14.1.1Registrering av uppgifter om personer som varken är eller har varit folkbokförda

Registrering av händelser

Enligt 1 § andra stycket folkbokföringslagen ska vigsel, födelse och dödsfall i landet registreras även i fråga om en person som inte är eller har varit folkbokförd. Skälet till att bestämmelsen infördes var att även personer som inte var folkbokförda i landet kunde ha ett berättigat intresse av att få en officiell handling för att styrka en uppgift om vigsel eller barns födelse i syfte att få händelsen registrerad i hemlandet. Bestämmelsen borde även omfatta uppgift om dödsfall.1

Dessa händelser registreras inte på personnivå, utan varje händelse
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.