EU och kommunernas bostadspolitik, del 3

Statens offentliga utredningar 2015:58

EU och kommunernas bostadspolitik, del 3

EU och kommunernas bostadspolitik

Betänkande av

utredningen EU kommunernas bostadspolitik

Stockholm 2015

SOU 2015:58

Bilaga 2

Svaga bostadsmarknader

Rapport
2014-04-17

605

Bilaga 2

SOU 2015:58

Inledning

Utredningen S2013:11
EU-rättsliga
förutsättningar för kommunal bostadspolitik har fått i uppdrag att bland annat analysera svaga bostadsmarknader och förutsättningarna för kommunala bostadsföretag på sådana marknader. Som en av utgångspunkterna i utredningen har det befunnits angeläget att få fram en beskrivning av efterfrågan/prisläget i Sveriges kommuner samt en prognos för dess utveckling.

Evidens har tidigare tagit fram en analys av svaga bostadsmarknader i Sverige på uppdrag av BKN, numera Boverket.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.