Ett nytt regelverk för bygglov, del 2

Statens offentliga utredningar 2021:47

sou 2021 47 d2

Ett nytt regelverk för bygglov

Del 2

BETÄNKANDE AV

BYGGLOVSUTREDNINGEN

SOU 2021:47

Ett nytt regelverk för bygglov

Del 2

Betänkande av Bygglovsutredningen

Stockholm 2021

SOU 2021:47

SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument.

Svara på remiss – hur och varför

Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 (reviderad
2009-05-02).

Information för dem som ska svara på remiss finns tillgänglig på regeringen.se/remisser.

Layout: Kommittéservice, Regeringskansliet

Omslags- och inlageillustrationer:
Ann-Kristin
Kaplan Wikström

Omslag: Elanders Sverige AB

Tryck och remisshantering: Elanders Sverige AB, Stockholm 2021

ISBN
978-91-525-0126-9
(tryck)

ISBN
978-91-525-0127-6
(pdf)

ISSN
0375-250X

Innehåll

Förkortningar.....................................................................

21

Sammanfattning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Statens offentliga utredningar

Statens offentliga utredningar, SOU, är en serie av förslag som olika utredningar har lämnat till regeringen.