Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2018 och första halvåret 2019

Skrivelse 2019/20:25

Regeringens skrivelse 2019/20:25

Verksamheten inom Organisationen för säkerhet

Skr.

och samarbete i Europa (OSSE) under helåret

2019/20:25

2018 och första halvåret 2019

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 24 oktober 2019

Stefan Löfven

Ann Linde (Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2018 och första halvåret 2019.

1

Skr. 2019/20:25

2

Innehållsförteckning

1 Inledning ...........................................................................................

3

1.1Utvecklingen i OSSE under helåret 2018 och första

halvåret 2019......................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2019-10-29 Bordlagd: 2019-11-05 Hänvisad: 2019-11-07 Motionstid slutar: 2019-11-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.