Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté under andra halvåret 2019 och helåret 2020

Skrivelse 2020/21:106

Regeringens skrivelse 2020/21:106

Verksamheten inom Europarådets

Skr.

ministerkommitté under andra halvåret 2019

2020/21:106

och helåret 2020

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 11 mars 2021

Stefan Löfven

Ann Linde (Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2019 och helåret 2020.

1

Skr. 2020/21:106

2

Innehållsförteckning

1

Utvecklingen i Europarådet under andra halvåret 2019 och

helåret 2020.......................................................................................

4

2

EU:s anslutning till Europakonventionen .........................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2021-03-17 Bordlagd: 2021-03-17 Hänvisad: 2021-03-18 Motionstid slutar: 2021-04-01

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.