Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

Skrivelse 2021/22:230

Regeringens skrivelse 2021/22:230

Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses

Skr.

särskilda ungdomshem

2021/22:230

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 13 april 2022

Magdalena Andersson

Lena Hallengren (Socialdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen finns det en redogörelse för regeringens bedömning av genomförda, pågående och beslutade insatser som krävs för att vården inom de särskilda ungdomshem som Statens institutionsstyrelse (SiS) ansvarar för ska vara säker för såväl de placerade unga som personalen och för att placeringen ska ge den unge den vård och behandling som behövs och som den unge har rätt till.

En viktig grundprincip för vården vid de särskilda ungdomshemmen är att den sker utifrån
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-04-19 Bordlagd: 2022-04-20 Hänvisad: 2022-04-21 Motionstid slutar: 2022-05-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.