Riksrevisionens rapporter under 2014 om regeringens och Försvarsmaktens genomförande av riksdagens beslut om försvaret

Skrivelse 2013/14:255

prop 2013/14 255

Regeringens skrivelse 2013/14:255

Riksrevisionens rapporter under 2014 om Skr. regeringens och Försvarsmaktens genomförande 2013/14:255 av riksdagens beslut om försvaret

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 18 september 2014

Fredrik Reinfeldt

Karin Enström (Försvarsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporterna Försvaret – en utmaning för staten, Granskningar inom försvarsområdet
2010–2014
(RiR 2014:8), Försvarsmaktens omställning (RiR 2014:4) och Ekonomiska förutsättningar för en fortsatt omställning av försvaret (RiR 2014:7).

Regeringen instämmer med Riksrevisionen i fråga om att det finns ett ständigt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2014-09-19 Bordlagd: 2014-09-29 Hänvisad: 2014-09-30 Motionstid slutar: 2014-10-14