Riksrevisionens rapport Svensk klimatforskning - vad kostar den och vad har den gett?

Skrivelse 2011/12:161 - vad kostar den och vad har den gett?

- vad kostar den och vad har den gett?
Regeringens skrivelse 2011/12:161

Riksrevisionens rapport Svensk klimatforskning

Skr.

– vad kostar den och vad har den gett?

2011/12:161

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 7 juni 2012

Carl Bildt

Lena Ek

(Miljödepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i granskningsrapporten Svensk klimatforskning – vad har den gett och vad kostar den? (RiR 2012:2). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av rapporten.

1

Innehållsförteckning

Skr. 2011/12:161

1

Ärendet och dess beredning .............................................................

3

2

Riksrevisionens iakttagelser.............................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-06-13 Bordläggning: 2012-06-13 Hänvisning: 2012-06-14 Motionstid slutar: 2012-09-26

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.