Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen

Skrivelse 2015/16:33

Regeringens skrivelse 2015/16:33

Riksrevisionens rapport om Vattenfall och

Skr.

energiomställningen

2015/16:33

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 15 oktober 2015

Margot Wallström

Mikael Damberg

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Vattenfall – konkurrenskraftigt och ledande i energiomställningen? (RiR 2015:6).

Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens bedömning att regeringens nuvarande återrapportering inte i tillräcklig omfattning behandlar bolagets strategier, utveckling och bidrag till EU:s
2020-mål
och EU:s antagna tvågradersmål till 2050. Med anledning av Riksrevisionens rekommendation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-10-22 Bordlagd: 2015-10-22 Hänvisad: 2015-10-23 Motionstid slutar: 2015-11-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.