Riksrevisionens rapport om Trafikverkets underhåll av vägar

Skrivelse 2017/18:13

Regeringens skrivelse 2017/18:13

Riksrevisionens rapport om Trafikverkets

Skr.

underhåll av vägar

2017/18:13

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 21 september 2017

Stefan Löfven

Mikael Damberg

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Trafikverkets underhåll av vägar (RiR 2017:8). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledningen av rapporten.

1

Skr. 2017/18:13

Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................

3

2

Riksrevisionens iakttagelser..............................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2017-09-28 Bordlagd: 2017-09-28 Hänvisad: 2017-09-29 Motionstid slutar: 2017-10-13