Riksrevisionens rapport om Trafikverkets stöd till forskning och innovation

Skrivelse 2018/19:23

Regeringens skrivelse 2018/19:23

Riksrevisionens rapport om Trafikverkets stöd

Skr.

till forskning och innovation

2018/19:23

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 29 november 2018

Stefan Löven

Tomas Eneroth (Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och slutsatser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Trafikverkets stöd till forskning och innovation – beslutsunderlag, avtal och uppföljning (RiR 2018:16). Vidare redovisar regeringen vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.

1

Skr. 2018/19:23

2

Innehållsförteckning

1

Ärendet och dess beredning ..............................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2018-12-05 Bordlagd: 2018-12-05 Hänvisad: 2018-12-10 Motionstid slutar: 2018-12-20