Riksrevisionens rapport om statliga insatser för att stimulera investeringar i datorhallar

Skrivelse 2022/23:36

Regeringens skrivelse 2022/23:36

Riksrevisionens rapport om statliga insatser

Skr.

för att stimulera investeringar i datorhallar

2022/23:36

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 8 december 2022

Ulf Kristersson

Elisabeth Svantesson (Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksrevisionen har i rapporten Statliga insatser för att stimulera investeringar i datacenter (RiR 2022:18) granskat de statliga insatserna för att stimulera investeringar i datorhallar. Riksrevisionens övergripande slutsats är att det är osäkert om statens insatser för att stimulera investeringar i datorhallar har givit de avsedda näringspolitiska effekterna.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att göra en översyn av nedsättningen av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-12-13 Bordlagd: 2022-12-13 Hänvisad: 2022-12-14 Motionstid slutar: 2023-01-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.