Riksrevisionens rapport om statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin

Skrivelse 2021/22:283

Regeringens skrivelse 2021/22:283

Riksrevisionens rapport om statens krisstöd till

Skr.

idrott och kultur under coronapandemin

2021/22:283

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 1 september 2022

Magdalena Andersson

Jeanette Gustafsdotter (Kulturdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser i rapporten Operation Rädda branschen – statens krisstöd till idrott och kultur under coronapandemin (RiR 2022:7). Riksrevisionens övergripande slutsats är att regeringen och de bidragsgivande organisationerna har utformat och fördelat de granskade krisstöden på ett i huvudsak ändamålsenligt och effektivt sätt. Framför allt har både regeringen och de bidragsgivande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Skrivelsen är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2022-09-06 Bordlagd: 2022-09-21 Hänvisad: 2022-09-26 Motionstid slutar: 2022-10-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.